BSE Monstername

De BSE bemonsteringsprocedure wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke regelgeving, waaronder Verordening (EG) nr. 999/2001 van 22 mei 2001 betreffende de vaststelling van voorschriften voor preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathie├źn (BSE).

Deze inspectie bestaat uit het nemen van een monster (hersenstam van het rund) en het analyseren en beoordelen van dit monster. De monsterneming geschiedt door KDS monsternemers.

Het analyseren en beoordelen van genomen monsters wordt uitgevoerd door de hiervoor geaccrediteerde laboratoria die daarvoor door slachterijen worden aangewezen.
KDS is geaccrediteerd voor het bemonsteren op BSE door de Raad voor Accreditatie, op basis van de internationale norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectieinstellingen. Het accreditatienummer is I247.

Aanvragen

Aanvragen voor keuring dienen te worden gericht aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.  Contactinformatie voor aanvragen en tarieven voor keuring zijn te vinden op www.nvwa.nl

Aanvragen voor BSE monsterneming dient u te richten aan KDS. Klik hier voor het aanvraagformulier.